Trong quá trình liên hệ giải quyết thủ tục lãnh sự tại Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, nếu có vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính hoặc những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính, công dân vui lòng xin thông tin đến các địa chỉ sau:

1. Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

- Điện thoại hotline: 02-25081885

- Email: vnembassy2010@gmail.com

2. Văn phòng Bộ Ngoại giao

Email: tthc@mofa.gov.vn

3. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao

Email: cls.mfa@mofa.gov.vn

* Lưu ý: Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ email) của cá nhân, tổ chức đóng góp ý kiến.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​