Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Đài Loan vào Việt Nam trong năm 2021 giảm đến 82% so với năm 2020. Không chỉ vậy, số dự án đầu tư của doanh nghiệp Đài Loan vào Việt Nam cũng giảm tới 48%. Nếu tính cả số dự án tăng vốn và góp vốn mua cổ phần, doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư 1,2 tỷ USD, đứng thứ 6/106 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong năm 2021, giảm 41% so với năm 2020.

Trong số 106 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong năm 2021, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 10,7 tỷ USD, chiếm 34,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 19,1% so với cùng kỳ 2020Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 5 tỷ USD, chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư, tăng 25,4% so với cùng kỳ; Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,9 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư, tăng 64,6% so với cùng kỳ; tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan,...

FDI 2021.png

Tính lũy kế đến hết tháng 12 năm 2021, doanh nghiệp Đài Loan hiện có 2.845 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 35,2 tỷ USD, đứng thứ 4/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong 5 dự án FDI lớn nhất được cấp phép năm 2021, doanh nghiệp Đài Loan có dự án của Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam (do tập đoàn Far Eastern Đài Loan đầu tư), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 610 triệu USD (GCNĐT điều chỉnh cấp ngày 13/5/2021)./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​