Nhằm tuyên dương các giáo sư Đài Loan trong quá trình đào tạo tiến sỹ cho Việt Nam, góp phần nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cho công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, tăng cường giao lưu khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Đài Loan trong thời gian qua và những năm sắp tới cũng như góp phần kết nối và phát huy nguồn lực người Việt Nam tại Đài Loan, năm 2021 Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã tổ chức lễ tặng giấy khen nhằm tuyên dương 03 giáo sư người Đài Loan (Trung Quốc) với các công trình nghiên cứu khoa học có Nghiên cứu sinh tiến sỹ người Việt Nam nhằm cổ vũ, thúc đẩy các hợp tác về khoa học công nghệ trong thời gian tiếp theo./.

anh 5.jpeg

Giáo sư Liou Ruei-An (ngành công nghệ viễn thám) – Đại học Trung ương

Anh 2.jpeg

Giáo sư Jimmy Chou (ngành ứng dụng hệ thông tin địa lý) – Đại học Phùng Giáp

anh 4.jpeg

Giáo sư Dong Ruey-An (ngành công nghệ môi trường) – Đại học Thanh Hoa

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​