​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Văn phòng KT-VH Việt Nam tại Đài Bắc​

* Trụ sở chính: Tầng 2 – 3, số 65, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan(總部:臺北市中山區松江路65號2樓至3樓)

* Ban Quản lý Lao động: Tầng 2, số 101, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan (臺北市中山區松江路101號2樓)

* Cơ quan Thương vụ: Tầng 3, số 101, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan(臺北市中山區松江路101號3樓

Đại diện Khoa học và Công nghệ Tầng 3, số 65, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc,  (臺北市中山區松江路65號3樓

 
  - Lãnh sự : ........... .......................(02) 25081869 

                                                        (02) 25081885

                                                        (02) 2516-6628
 
  - Fax : .............................. ..........(02) 2516-6625
 
  - Email :……      vecotaipei@mofa.gov.vn
 

Vũ Tiến Dũng  武進勇代表

 

Chủ nhiệm Văn phòng

 

Ngô Phương Thảo 吳芳草 副代表

Phó Chủ nhiệm

Vũ Văn Cường 武文強 代表助理 (商務組)

 

Trợ lý Chủ nhiệm, Trưởng Bộ phận Thương vụ 

Lê Quang Tuấ黎光俊 代表助理 (投資事務)

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách Đầu tư


Nguyễn Lê Dun 阮黎容 代表助理 (領事)

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách Lãnh sự

Đỗ Minh Hoài 杜明懷 代表助理 (勞務組)
Trợ lý Chủ nhiệm, Trưởng Ban Lao động
Nguyễn Phương Lan 阮芳蘭 代表助理Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách Văn phòng

Hoàng Mai Vân 黃梅雲 代表助理 (文化教育新聞)

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách Văn hóa, Giáo dục, báo chí

Nguyễn Đăng Vinh 阮登榮 代表助理 (科技組)​

Trợ lý Chủ nhiệm, Trưởng Bộ phận KHCN

Phan Đức Nam 潘德南 代表助理 (越橋新移民事務)

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách công tác Cộng đồng
Đường dây nóng (hotline)

0933262836 (Các vấn đề liên quan đến Cộng đồng)

0965115968 (Các vấn đề liên quan đến Lao động)

+886-2-25043477. Ext: 102/103​
 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​