​​​​​​​​​​​​​​​

Văn phòng KT-VH Việt Nam tại Đài Bắc​

* Trụ sở chính: Tầng 2 – 3, số 65, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan(總部:臺北市中山區松江路65號2樓至3樓)

* Ban Quản lý Lao động: Tầng 2, số 101, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan (臺北市中山區松江路101號2樓)

* Cơ quan Thương vụ: Tầng 3, số 101, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan(臺北市中山區松江路101號3樓)

- Đại diện Khoa học và Công nghệ Tầng 3, số 65, đường Tùng Giang, Thành phố Đài Bắc,  (臺北市中山區松江路65號3樓

 
  - Lãnh sự : ........... .......................(02) 2516-6628
 
  - Fax : .............................. ..........(02) 2516-6625
 
  - Email :……      vecotaipei@mofa.gov.vn
 

Nguyễn Anh Dũng 阮英勇代表

 

Chủ nhiệm Văn phòng

 

Trần Văn Thùy 陳文垂副代表

 

Phó Chủ nhiệm

Ông Võ Văn Cường 武文強助理 (商務組)

 

Trợ lý Chủ nhiệm, Trưởng Bộ phận Thương vụ 

Ông Nguyễn Quang Huy 阮光輝秘書

 

Thư ký Chủ nhiệm, phụ trách nghiên cứu

Lê Quang Tuấn 黎光俊助理 (投資事務)

 

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách Đầu tư

Nguyễn Đức Biên  阮德邊助理 (領事)

 

Trợ lý Chủ nhiệm, Phụ trách Lãnh sự, bảo hộ công dân

Đỗ Minh Hoài 杜明懷助理 (勞動組)

 

Trợ lý Chủ nhiệm, Trưởng ban Lao động

Trần Minh Sang 陳明創助理

 

Trợ lý Chủ nhiệm, Công tác Văn phòng, lãnh sự

Phạm Ngọc Cường  范玉強助理 (文化,對外資訊)

 

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách Văn hóa, Thông tin đối ngoại

Võ Hồng Mạnh 武紅孟助理 (科技組)

 

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách KHCN

Phan Chí Trung 潘志忠助理 (越橋新移民事務)

 

Trợ lý Chủ nhiệm, phụ trách công tác Cộng đồng
Đường dây nóng (hotline)

0988579362 (Các vấn đề liên quan đến Cộng đồng)

0965115968 (Các vấn đề liên quan đến Lao động)

+886-2-25043477. Ext: 102/103​
 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​