Trung tâm chỉ huy phòng dịch trung ương Đài Loan (CDC) ngày 16/12/2021 thông báo áp dụng 04 biện pháp tăng cường nhằm ngăn chặn lây nhiễm chéo tại khách sạn cách ly (sau khi xảy ra vụ việc 4 người ở cùng tầng một khách sạn bị lây nhiễm chéo gần đây). 04 biện pháp bao gồm: (i) Tăng cường giám sát, kiểm tra, xử phạt và tăng số lần xét nghiệm theo các chương trình Tết Âm lịch, theo đó khách nhập cảnh cần thực hiện 05 lần xét nghiệm vào các ngày thứ 3, thứ 7, thứ 10, thứ 14 và thứ 21 (ngày thứ 6 hoặc 7 trong giai đoạn tự quản lý sức khỏe); (ii) Tiến hành kiểm tra ngăn chặn dịch bệnh và thực hiện các biện pháp kiểm soát các khách sạn cách ly; (iii) Thực hiện kiểm tra hệ thống thông gió và điều hòa tại các khách sạn cách ly; (iv) Thúc đẩy báo cáo các trường hợp có triệu chứng.

Nguồn: https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/g07xJkUnioeBi2K4x_oa8A?typeid=9

https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/_XgHQMInoUHearurdaaQ9w?typeid=158

 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​